Your language:
home
x
+
missie & visie

missie & visie

Wiebe Tromp, de vierde generatie binnen Tromp BV, rondde in 2000 de Universitaire bedrijfskundige opleiding ‘Master of Science in Management’ af. Al eerder studeerde hij af aan Larenstein, de Internationale Agrarische hogeschool in Velp en werkte op vele (inter)nationale bedrijven. Zo vergaarde hij veel knowhow. Met zijn kennis van levensmiddelentechnologie legt hij de link tussen voeding en voedingsstoffen voor mensen en dieren.

Missie

Tromp beoogt om met goede producten voor het vee bij te dragen aan een gezonde wereld. De aarde is onze basis, onze beste bondgenoot. Tromp legt de directe verbinding tussen onze aarde met haar natuurlijke grondstoffen en de gezondheid van dieren en mensen. Rustig en gezond vee produceert meer, langer en beter. Als ons vee precies de juiste voeding krijgt, krijgen wij er een hoge kwaliteit producten voor terug. Die kwaliteit zorgt voor een gezonder en beter leven, zonder dat we de aarde en de dieren uitputten.

Visie

Het woord visioen komt van het woord visie. Visie is het nu, visioen is de toekomst. Een visie is iets levends: de wetenschap, ervaringen, literatuur, boeren, ze dragen voortdurend bij aan de visie van Tromp. Het visioen is iets groters, meer algemeen. Wiebe Tromp heeft een visioen van een gezonde wereld met gezonde mensen, dieren en planten. Hieraan bijdragen is zijn missie. Wat voor bijdrage kan een fabrikant van premixen daaraan leveren? Wiebe Tromp is er dagelijks mee bezig. Ook uw reactie is welkom!

 

“Ik kom er steeds meer achter dat mineralen in hun oorspronkelijke vorm, met alle authentieke eigenschappen en natuurlijke sporenelementen, het beste werken. Ons bedrijf wil daarin het voortouw nemen. We ontwikkelen ons steeds meer richting ‘back to basics’. We kunnen de gezondheid van vee en de kwaliteit van de producten verbeteren door evenwichtig in te zetten wat de natuur ons biedt. Die oeroude natuurwetten en onze moderne technologie kunnen prima samengaan! Het is een nieuwe manier van denken die letterlijk en figuurlijk ‘pure winst’ oplevert.”

Wiebe Tromp, directeur