Samenstelling


BestanddelenSchapenpremix
P g/kg-
Ca g/kg249
Mg g/kg50
Na g/kg100
Cl g/kg150
Cu mg/kg-
Cu chelaat mg/kg-
Fe mg/kg-
Mn mg/kg1000
Mn chelaat mg/kg-
Zn mg/kg1000
Zn chelaat mg/kg-
Co mg/kg60
J mg/kg40
Se mg/kg15
Se selplex mg/kg-
Niacine mg/kg-
Vit.A I.E./kg250.000
Vit. D3 I.E./kg100.000